Wie we zijn

In kaart brengen websitebezoek

2-Spraak gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 2-Spraak gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/

E-mail

U kunt ons bereiken via e-mail en het contactformulier op deze website. Hierbij zien wij uw naam en e-mailadres. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de e-mail aan ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.