Betere kansen

door een goede taalontwikkeling

Spreken doet iedereen op z’n eigen manier. We staan er vaak niet bij stil, omdat het vanzelf lijkt te gaan.
Pas op het moment dat dit proces niet automatisch naar tevredenheid verloopt, worden we ons ervan bewust wat er bij ‘goed praten’ allemaal komt kijken.
Een goede taalontwikkeling geeft een kind betere kansen bij het leren en de latere carrièremogelijkheden.
Logopedie betekent ‘spraakles’, maar logopedie is meer dan alleen spraakles.
Het gaat om communiceren in de breedste zin van het woord.

Om goed te communiceren zijn de volgende factoren van belang

Kinderen kunnen moeite hebben met:

  • Taal – vertraagde taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen, problemen met communicatieve vaardigheden, moeite met automatiseren
  • Spraak – vertraagde spraakontwikkeling, articulatieproblemen, open/gesloten nasaliteit, dyspraxie
  • Gehoor – (tijdelijke) slechthorendheid, problemen in de luistervaardigheid en auditieve verwerkingsproblemen
  • Adem – adem-stemcoördinatie, ademhalingsproblemen, hyperventilatie
  • Stem – heesheid, schorre stem, keelpijn, verkeerd stemgebruik
  • Mondgedrag – mondademen, afwijkend slikken, zuiggewoonten, afwijkende lip- en tonggewoonten
  • Houding – verkeerde spreekhouding

Wij onderzoeken waar het ‘probleem’ vandaan komt en begeleiden waar nodig.
NB: De behandeling van problemen als gevolg van het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Onze aanpak bij logopedie

Wanneer uw kind bij onze praktijk wordt aangemeld, maken wij telefonisch een afspraak. Tijdens deze afspraak wordt door middel van een vraaggesprek (met ouder en kind) geïnventariseerd wat de klacht is en volgt een onderzoek. Op basis van deze gegevens wordt, in overleg, besloten wat de vervolgstappen zullen zijn.
Over het algemeen is de behandelfrequentie één keer per week (dit kan, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, meer of minder zijn). Per keer wordt 30 minuten ingepland; waarvan ongeveer 25 minuten cliëntgebonden contact en 5 minuten voor verslaglegging, protocol en overleg.
Logopedische behandelingen worden over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (zie hiervoor, op de ouderpagina, het kopje zorgverzekeraars). Mocht uw verzekering er niet bij staan, neem dan contact met ons op.
Indien de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (denk hierbij onder andere aan tweedetaalverwerving), dan wordt het landelijk geldende tarief voor logopedische behandeling bij u in rekening gebracht. Ook wanneer u niet verzekerd bent voor ziektekosten is dit het geval.

Aanwezigheid van ouders en/of een volwassene
Wij vinden het belangrijk dat één van de ouders (of een andere volwassene) bij de behandeling aanwezig is. Ervaring heeft ons geleerd dat aanwezigheid van de ouders bij de behandeling een grote meerwaarde heeft voor het succes ervan. Hierdoor kunnen wij de ouders inzicht geven in de therapie. Daarnaast kunnen wij u laten zien hoe u thuis met uw kind kunt oefenen. Wanneer er onduidelijkheden zijn kunnen deze direct besproken worden.
De motivatie en inzet van u als ouder en van uw kind zijn van grote invloed op het welslagen van de behandeling.

Samenwerking/overleg
Wij zijn een groot voorstander van samenwerking met alle personen/disciplines die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind.
Denk hierbij aan andere paramedici (bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog), medici (bijvoorbeeld huisarts, specialist, psycholoog) en andere begeleiders in de opvoeding en het onderwijs.
De samenwerking wordt vormgegeven door middel van overleg en/of verslaglegging.

Kwaliteitsscore