Elke leerling

passende begeleiding

Een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie vraagt om een grote deskundigheid van de behandelaar.
Daarom hebben wij ons gespecialiseerd op dit gebied middels een aanvullende (tweejarige) opleiding tot lees- en dyslexiespecialist.
Wanneer een leerling aangemeld wordt bij onze praktijk zullen wij, door middel van een onderzoek, de ernst van de lees- en spellingsproblematiek in kaart brengen.
Dit onderzoek bestaat uit een intakegesprek met ouder(s) en kind, onderzoek naar de lees- en spellingsvaardigheid en overleg met school.
Omdat dyslexie een hardnekkig probleem is, duurt een behandeltraject gemiddeld één tot anderhalf jaar.

Waarom de (gespecialiseerde) logopedist als dyslexiebehandelaar?

Logopedisten zijn specifiek deskundig in de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Zij zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Deze kinderen zijn soms nog niet in het leesproces vastgelopen, maar laten wel signalen zien. De relatie van spraak- en taalstoornissen met dyslexie is groot: circa 50% van de kinderen met dyslexie heeft in het verleden mondelinge taalproblemen gehad (bron: Scarborrough 1990-1991).

Wij leven in een geletterde maatschappij; veel informatie komt tot ons via geschreven taal. Wanneer iemand hier moeite mee heeft, mist hij veel (belangrijke) informatie. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
Dyslexie is een ernstig leesprobleem. Niet elk leesprobleem is een vorm van dyslexie. Of en wanneer er sprake is van dyslexie, hangt af van de achterstand en de hardnekkigheid.
Dyslexie kan een grote invloed hebben op een kind en zijn omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan (ernstige) leerproblemen en sociaal-emotionele problemen.
Dyslexie gaat niet over, maar met deskundige begeleiding kan er wel veel aan gedaan worden.

De volgende vier typen taalleerproblemen kunnen gevolgen hebben voor het leren lezen en spellen:

  • auditieve verwerkingsproblemen;
  • spraakproblemen;
  • grammaticale problemen;
  • problemen met de woordenschat.

Het behandelen van mondelinge spraak- en taalproblemen is bij uitstek de deskundigheid van de logopedist. Een vroege adequate begeleiding kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De behandeling van de logopedist levert zo een grote bijdrage aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen.

Vergoeding behandelingen

Onze behandelingen kunnen onder voorwaarden via de vergoedingsregeling dyslexie vergoed worden. Dit proces verloopt via de gemeente. Om in aanmerking te komen voor een vergoede dyslexiebehandeling, geldt een aantal strikte voorwaarden:

  • De school moet een leerlingdossier aanleveren waarin het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd.
  • De vergoeding geldt alleen voor kinderen in het basisonderwijs (tussen 7 en 12 jaar).
  • Indien er naast de dyslexie sprake is van bijkomende (leer)stoornissen (bijvoorbeeld ADHD of Autisme Spectrum Stoornissen) mag dit geen negatieve invloed hebben op de effectiviteit van de behandeling.

Wanneer er niet aan deze strikte voorwaarden kan worden voldaan, kunt u toch bij ons terecht voor een dyslexiebehandeling. Dyslexiebehandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Voor informatie over de tarieven kunt u ons mailen.
Indien er een duidelijke logopedische en dus medische indicatie is in combinatie met dyslexie, wordt het logopedisch deel van de behandeling wel vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kwaliteitsscore