Onze aanpak bij logopedie

Wanneer uw kind bij onze praktijk wordt aangemeld, maken wij telefonisch een afspraak. Tijdens deze afspraak wordt door middel van een vraaggesprek (met ouder en kind) geïnventariseerd wat de klacht is en volgt een onderzoek. Op basis van deze gegevens wordt, in overleg, besloten wat de vervolgstappen zullen zijn.

Over het algemeen is de behandelfrequentie één keer per week (dit kan, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, meer of minder zijn). Per keer wordt 30 minuten ingepland; waarvan ongeveer 25 minuten cliëntgebonden contact en 5 minuten voor verslaglegging, protocol en overleg.

Logopedische behandelingen worden over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (zie hiervoor, op de ouderpagina, het kopje zorgverzekeraars). Mocht uw verzekering er niet bij staan, neem dan contact met ons op.

Indien de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (denk hierbij onder andere aan tweede taalverwerving), dan wordt het landelijk geldende tarief voor logopedische behandeling bij u in rekening gebracht. Ook wanneer u niet verzekerd bent voor ziektekosten is dit het geval.

Aanwezigheid van ouders en/of een volwassene

Wij vinden het belangrijk dat één van de ouders (of een andere volwassene) bij de behandeling aanwezig is. Ervaring heeft ons geleerd dat aanwezigheid van de ouders bij de behandeling een grote meerwaarde heeft voor het succes ervan. Hierdoor kunnen wij de ouders inzicht geven in de therapie. Daarnaast kunnen wij u laten zien hoe u thuis met uw kind kunt oefenen. Wanneer er onduidelijkheden zijn kunnen deze direct besproken worden.

De motivatie en inzet van u als ouder en van uw kind zijn van grote invloed op het welslagen van de behandeling.

Samenwerking/overleg

Wij zijn een groot voorstander van samenwerking met alle personen/disciplines die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind.

Denk hierbij aan andere paramedici (bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog), medici (bijvoorbeeld huisarts, specialist, psycholoog) en andere begeleiders in de opvoeding en het onderwijs. 

De samenwerking wordt vormgegeven door middel van (imovane) overleg en/of verslaglegging.