Onze aanpak bij dyslexie

Een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie vraagt om een grote deskundigheid van de behandelaar. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd op dit gebied middels een aanvullende (tweejarige) opleiding tot lees- en dyslexiespecialist.

Wanneer een leerling aangemeld wordt bij onze praktijk zullen wij, door middel van een onderzoek, de ernst van de lees-/spellingsproblematiek in kaart brengen. Dit onderzoek bestaat uit een intakegesprek met ouder(s) en kind, onderzoek naar de lees-/spellingsvaardigheid en overleg met school. Voor elke leerling wordt een passend behandelplan samengesteld.

Omdat dyslexie een hardnekkig probleem is, duurt een behandelingstraject gemiddeld één tot anderhalf jaar.

Vergoeding behandelingen

Onze behandelingen vallen momenteel nog niet onder de vergoedingsregeling dyslexie. Wij werken aan een samenwerkingsverband met een GZ-psychologenpraktijk om in de toekomst vergoede dyslexiebehandelingen mogelijk te maken. Om in aanmerking te komen voor een vergoede dyslexiebehandeling, gelden voor de zorgverzekeraar een aantal strikte voorwaarden:

  • de school moet een leerlingdossier aanleveren waarin het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd,
  • de vergoeding geldt alleen voor kinderen in het basisonderwijs (tussen 7 en 12 jaar),
  • er mag naast de dyslexie geen sprake zijn van andere bijkomende (leer)stoornissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ADHD en PDD-nos.

Wanneer er niet aan deze strikte voorwaarden kan worden voldaan, kunt u toch bij ons terecht voor dyslexiebehandeling. Soms kan de behandeling worden vergoed vanuit een “rugzak” (leerling gebonden financiering) of persoonsgebonden budget (PGB). Sommige zorgverzekeraars vergoeden toch een deel van de behandeling. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. In de meeste gevallen moet de behandeling door uzelf betaald worden. Voor tarieven kunt u ons mailen.

Indien er een duidelijke logopedische, en dus medische, indicatie is in combinatie met dyslexie, dan wordt het logopedisch deel van de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts. Het deel voor de dyslexiebehandeling wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Hiervoor krijgt u een factuur. Voor tarieven kunt u ons mailen.